Živnostenský zákon

Posted by     |   Categories :   Výrobky

Podnikatelské činnosti provozované samostatně na vlastní jméno, vlastní zodpovědnost za účelem zisku se říká živnost. Provozování živnosti upravuje zákon č. 455/1991 Sb. Jedná se o takzvaný živnostenský zákon.
Osoba, která chce pracovat, jako živnostník musí získat živnostenské oprávnění.
skok do práce

Živnosti

V české republice máme několik v podstatě dva druhy živností. S tím, že v případě ohlašovací živnosti se ještě dělí na další tři skupiny.
·         Ohlašovací živnosti– živnosti vznikající na základě ohlášení. Jsou osvědčeny výpisem z živnostenského rejstříku. Dělíme je na řemeslné živnosti, vázané živnosti a volné živnosti.
Řemeslná živnost– podmínkou pro získání je výuční list, maturita, diplom v oboru nebo šestiletá praxe v oboru.
Vázaná živnost– pro získání této živnosti je podmínka prokázání odborné způsobilosti, například vedení účetnictví, stavební činnost, provozování autoškoly.
Volná živnost– označují se také jako výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1 až 4 živnostenského zákona. Pro její získání nepotřebuje podnikatel odborné kompetence. Jedná se celkem o 80 oborů, ve kterých je možné podnikat. Je možné si nahlásit na živnostenské oprávnění hned více činností.
·         Koncesované živnosti– jedná se o živnosti, které vznikají a jsou provozovány na základě správního rozhodnutí. Také je nutný výpis ze živnostenského rejstříku. Kromě získání odborné způsobilosti je nutné vyjádření orgánu státní správy. Příkladem toho jsou například cestovní kanceláře, pohřební služby.
 

Podmínky a překážky

K tomu, aby žadatel mohl získat živnostenské oprávnění, musí splňovat určité podmínky.
– svéprávnost
– bezúhonnost (osoba není odsouzena za žádný trestný čin)
– zvláštní podmínky (odborná způsobilost)
 nábor pracovníků
Když podnikatel podniká, mohou se objevit také překážky, které definuje § 8 živnostenského zákona, mezi které mohou patřit například překážky vyplývající z konkurzního řízení nebo soudní rozhodnutí o zákazu činnosti.

5. 1. 2018