Z čeho žít, když přijdete o práci?

Posted by     |   Categories :   Www

Může se vám zdát, že situace je neřešitelná, ale možná naštěstí žijeme v zemi, kde ještě existuje podpora v nezaměstnanosti.
Kolik to činí?
Pokud jste nezaměstnáni první dva měsíce, získáte 65% z vaší mzdy, kterou jste dostávali v zaměstnání. Další dva měsíce pak dostáváte 50% z měsíčního čistého průměrného výdělku. Tato procenta se počítají z posledního ukončeného zaměstnání v rozhodném období. Po zbytek doby, kdy budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti budete dostávat 45% z průměrné měsíční čisté mzdy.
žebrák na ulici.jpg
Pojďme se podívat, jaké částky se vyplácely nezaměstnaným v některých předchozích letech v České republice:
·         2010                           13.280,- Kč
·         2011                            13.528,- Kč
·         2014                           14.281,- Kč
·         2017                           15.600,- Kč
 
Nárok na podporu v nezaměstnanosti máte, pokud jste v posledních dvanácti měsících byli zaměstnáni či jste prováděli jinou výdělečnou činnost, kde váš zaměstnavatel platil sociální pojištění. Rozhodné období při posuzování, zda máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, jsou dva roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. Zjednodušeně řečeno, pokud jste v posledních dvou letech v kuse pracovali či podnikali alespoň dvanáct měsíců.
mladý bezdomovec.jpg
Samozřejmě se do předchozího zaměstnání započítává i:
·         pobírání plného invalidního důchodu
·         příprava k práci právě osoby se zdravotním postižením
·         osobní péče o dítě do věku čtyř let
·         výkon dlouhodobé dobrovolnické služby
·         příprava na budoucí povolání v maximální délce šesti měsíců
Podporu v nezaměstnanosti samozřejmě nedostanete, pokud jste ve starobním či plném invalidním důchodu.
Doba, po kterou vás bude v nezaměstnanosti stát podporovat je odvozena od věku žadatele, tedy pokud je vám méně než padesát let, bude to 5 měsíců. Pokud je vám více, než padesát let, ale méně než padesát pět let, budete moci pobírat podporu osm měsíců. Zajímavé je, že nad padesát pět let je tam už jen doba jedenácti měsíců, ať jdete do důchodu v šedesáti letech či v šedesáti pěti letech.

22. 3. 2018