Tunisko, země pro obchodní příležitosti

Posted by     |   Categories :   Výrobky

Zajímáte se o možnosti investovat v zahraničí? Potom je pro vás Tunisko tou pravou volbou. Tunisko vyhlásilo nový pětiletý plán na podporu ekonomických a investičních příležitostí. Tuniské podnikatelské prostředí má mnoho investičních možností se silným potenciálem.

Mezi ně patří například:
·         Výroba automobilových a leteckých součástí
·         Elektrický a elektronický průmysl
·         Potravinářský průmysl
·         Zemědělství

Tunisko sestavilo ambiciozní pětiletý plán na rozvoj země. Tento plán byl představen a schválen již v roce 2016 a běží do roku 2020. Tento plán byl navržen tak, aby zemi umožnil dosáhnou ročního tempa růstu  více než 4%do konečného roku projektu. Tento plán bere v úvahu všechny vrstvy obyvatelstva a definuje nové vize sociálního a ekonomického rozvoje země na základě vysoce kvalifikovaných lidských zdrojích a na základě prvotřídní infrastruktury.

K dosažení těchto cílů v plánu tuniská vláda již realizuje řadu strukturálních reforem, které povedou k větší účinnosti a podpoří soukromé investice.
Tunisko je považováno za bránu do Afriky a Evropy. Nachází se v nejlepší poloze v blízkosti nejrušnějších námořních a leteckých tras.

Tunisko 2020 se zaměřuje na stěžejní projekty na podporu a zvýšení domácí a mezinárodních investic do tuniské ekonomiky. Plán má v úmyslu uvolnit investice ve výší 60 miliard dolarů v průběhu příštích pěti let.

Chopte se těchto investičních příležitostí:
LOGISTIKA
·         Silniční a dálniční sítě
·         Městské a meziměstské železniční sítě
·          Logistické zóny  

DIGITÁLNÍ ekonomika a podnikání
·         Komunikační infrastruktura
·         Správa digitalizace (e-Gov, OpenGov)
·         Inteligentní Tunisko & e-Business
·         Digitální školství a inkubátory  

EXPORT 
·         Automobilový a letecký průmysl
·         Textilní a oděvní průmysl
·         Farmaceutický průmysl agrobyznysu  
·         Lidský rozvoj
·         Vzdělávání a odborná příprava
·         Zdraví, kultura a sport

CESTOVNÍ RUCH
·         Strategické přemístění
·         Zdravotní turistika
·         Kulturní a ekoturistika  

ZELENÁ EKONOMIKA
·         Obnovitelná energie vodní hospodářství
·         Hygiena
·         Sběr a recyklace odpadu
·         Bio zemědělství

4. 2. 2017