Televize a vše o její historii

Posted by     |   Categories :   Zábava

 Televize je záležitostí 20. století, komerčně se začala rozšiřovat ve 30. letech, ale k masovějšímu rozšíření došlo teprve spíše až v 2. polovině 20. století, kdy stále převládalo ještě černobílé vysílání. Barevné televize se začaly rozšiřovat a přelomu 70. a 80. let.

 Celkově shrnuto, jedná se o druh audiovizuálního vysílání, které se šíří jednosměrně a dálkově, kdy dochází k individuálnímu přijímání televizního vysílání do televizoru. Televize má významné postavení jako zdroj zábavy a informací a spojuje lidi téměř na celém světě.
retro tv na nožičkách

Historie

 Asi o tom jen tak někdo nepřemýšlí, ale když se zamyslíte, uvědomíte se, jak krátce tu s námi televize je, a i přesto tak významně ovlivnila naše životy.

Základní kameny televizního vysílání
 První základy televizního vysílání položil Skot Alexandr Bain v r. 1843, povoláním hodinář, který jako první sdělil, že je možný přenos dat, pokud se obraz rozdělí na řádky a body, které se následně změní na elektrické impulsy, a potom se opět synchronizovaně rozloží na obraz. Stále se však jednalo o teorii, kdy prvky, které jsou k tomu potřeba, byly postupně vynalézány později. V r. 1883 P. G. Nipkow provedl první rozklad obrazu, v r. 1890 Němec K. F. Braun de facto položil základy CRT monitoru a televizi. První zmínka o televizi byla na pařížském kongresu až o 10 let později.
luxusní tv
 K prvnímu vysílání došlo v r. 1927, kdy se jednalo o vysílání mezi městy Londýnem a Glasgowem. Vzdálenost se postupně prodlužovala, až o rok později bylo možné vysílání i mezi Londýnem a New Yorkem. V r. 1930 se poprvé přidal i zvuk.

Po druhé světové válce
 V průběhu 2. světové války se nic až tak významného neudálo, protože svět na pár let na televizory zapomněl, ale o to bohatší je historie 50. a 60. let.

 V r. 1959 byla Evropa připravena na barevné vysílání, i když ještě pár let trvalo, než se barevné televizory rozšířily, ale v r. 1956 se rozšířilo něco, za co jsme dodnes vděční – dálkové ovládání.

Už v tu dobu mělo podobné funkce jako to dnešní (ladění zvuku, přepínání programu a vypnutí/zapnutí TV). V r. 1960 nejenom vznikly první přenosné televize, ale navíc poprvé začala TV zasahovat výrazněji do politiky – proběhla první televizní debata mezi kandidáty na prezidenta USA. R. 1969 byl přelomový nejen pro televizi, ale i pro vědu, protože se uskutečnil první televizní přenos z Měsíce.

Krátce i ČSR
 Asi nikoho nepřekvapí, že vývoj televizního vysílání byl v Československu o poznání pomalejší než třeba v Západním bloku. K prvnímu televiznímu přenosu došlo v r. 1948, ale pravidelné vysílání následovalo až o den později. V r. 1970 se objevily již dva programy a o 3 roky později bylo zavedeno barevné vysílání.

Kazety, DVD, digitalizace
 V r. 1976 uvedla firma Sony na svůj trh poprvé videorekordér, který byl schopný nahrát oblíbený pořád a následně si ho téměř neomezeně pouštět. K masovějšímu rozšíření došlo v 80. letech, kdy se ustálil i název na VHS. Digitalizace je synonymem pro 90. léta, kdy už se objevoval televizor v opravdu každé domácnosti.

Po r. 2000
 Nové tisíciletí přineslo mnoho změn a také poslalo do věčných lovišť VHS kazety, které jsou od r. 2004 nahrazovány DVD. To bylo jen o několik málo let později vytlačováno Blue – ray. Pokrok je momentálně opravdu veliký, televize jsou tenčí, větší a nabízí bezpočet funkcí a filmy se pouští buď online, nebo maximálně z “flashky“.

18. 10. 2016