Specifické formy reklamy mohou překvapit vaše zákazníky

Posted by     |   Categories :   Výrobky

Zákazníky a potenciální spotřebitele je stále těžší oslovit. Je to stále větší problém. Klasické druhy reklamy již totiž nefungují tak, jak by měly.
popisek nové
·         Indoor reklama –reklamní nosiče jsou umísťovány uvnitř budov (například v obchodních centrech či na nádražích). Jedná se např. o podlahovou grafiku, reklama na nákupních vozících, regálech, apod. (výbornou názornou ukázkou jsou reklamní držadla v prostředcích hromadné dopravy, kdy na držadlech byly např. nafocené hodinky).
·         Kooperativní reklama –jedná se o stimulaci zájmu o několik konkurenčních výrobků, které by se ale měly doplňovat (např. čerpací stanice a automobil).
·         3D reklama –má tři rozměry – výšku, šířku a hloubku. Může se jednat o rozdávané předměty, dárky, omluvné či výroční dárky, sponzorské předměty, apod. Předměty mohou být psací potřeby, tašky, batohy, kalendáře, čepice aj. Trendem je tzv. zelený koncept – eko-reklamní předměty (bavlna, bambus, apod.).
·         B2B reklama –průmyslová reklama pro jednotlivé druhy podnikání. Velkou roli na průmyslovém trhu hrají odborný tisk a internet, více se však využívá osobní prodej (vzorky, dárkové předměty). Mezi zásadní publikace patří katalogy, výstavy a veletrhy.
anglická slova
·         Sociální reklama –cílem je ovlivnit stav veřejného mínění v určité sociální oblasti. Týká se to především neziskových organizací a témat jako je chudoba, humanitární pomoc, domácí násilí, týraní dětí, kouření či smrt na silnicích.
·         Podprahová reklama –forma skryté reklamy, působení je skryté pod prahem vědomého vnímání (např. poselství, které probleskuje mezi scénami reklamy, poselství, které zaslechneme pouze, když si zvuk přehrajeme zpět).
·         Senzorický marketing –cílem je zaujmout více než 1 z 5 smyslů. Spadá zde např. aroma marketing. Jedná se o hudbu, vůni, barvy apod.
·         Ambush marketing –guerilla sponzoring. Jedná se o parazitování na aktivitách konkurence, které jsou většinou spojeny s nějakou významnou akcí (např. olympijské hry, MS v ledním hokeji aj.).

4. 1. 2018