Jak ho správně podat

Posted by     |   Categories :   Www

Předpokládejme, že víte, že zrovna vy musíte podat daňové přiznání a že také víte, jak ho vyplnit. Buď máte svou účetní, či účetního, nebo si ho vyplníte sami pomocí nějakého internetového portálu, kde jsou formuláře on-line k dispozici.

·         Daňové přiznání musíte podat do třetího dubna. Pokud už nyní víte, že tento termín nestihnete, požádejte si o odklad. Pokud máte daňového poradce, nebo máte povinný audit, musíte daňové přiznání podat o tři měsíce později, tedy do třetího července.

·         Daňové přiznání můžete podat několika způsoby. Můžete ho na příslušný finanční úřad doručit poštou (tady je nutné ho poslat doporučeně a ponechat si lísteček, který na poště vyplníte) nebo ho na tom samém úřadě podat osobně (tady je ideální přijít s věrnou kopií a tu i nechat na podatelně orazítkovat, aby i vám zůstal doklad, že jste přiznání skutečně podali). Druhou možností, jak daňové přiznání podat, je elektronická forma.

·         Nezapomeňte, že za den podání daňového přiznání se považuje den, kdy jste ho podali na poště, kdy jste ho doručili na finanční úřad a také kdy jste ho odeslali elektronicky.Pokud ale nebudete stíhat a finanční úřad i pošt budou v poslední den podání zavřené, můžete ho odeslat jako i-tiskopis. K tomuto způsobu podání nepotřebujete datovou schránku, jako u elektronického podání, stačí vyplnit elektronický formulář na webu finanční správy a odeslat ho na územní pracoviště, kam spadáte.

Do pěti dnů pak ale musíte finančnímu úřadu doručit vytisknuté a podepsané potvrzení o odeslání tohoto přiznání. Je jasné že tuhlemožnost samozřejmě můžete využít, i když přiznání nepodáváte na poslední chvíli. Nejde to ale, když máte povinné podávat daňové přiznání elektronicky. Na něj se vztahuje, jak už je výše uvedeno, elektronický podpis a datová schránka.

Doufáme, že je jasné, kde daňové přiznání podat. Teď ještě záleží, jak vám vlastně vyšlo. Zda vám budou nějaké peníze vráceny, nebo budete platit vy.

5. 2. 2017