Co je to COT index

Posted by     |   Categories :   Business

Stejně jako jakékoliv jiné odvětví, i burza má svůj vlastní jazyk a žargon, kterému nezasvěcení příliš nerozumí. Je plný odborných termínů, z nichž některé mohou být pro laika složité pochopit, jiné jsou zase tak samozřejmé, že nepotřebujete vzdělání ani zkušenosti v oboru, abyste věděli, o co se jedná.znázornění růstu peněz

Vzhledem k jejich poměrně komplikovanému jazyku, je občas nutné burzovní zprávy prakticky přeložit a podat tak, aby jim rozuměl i někdo, kdo o investování ani nezavadil. To je pro televizi důležité, neboť musí předpokládat, že se na ni dívají převážně laici, a je tedy nutné, aby program byl nejen poutavý, ale i dostatečně srozumitelný.

Přesto zde však stále najdeme několik termínů, u kterých si nejsme zrovna jisti, co se jím myslí. Příkladem může být COT index. Ten je poměrně populární a velmi často užívaný, zvlášť pro svou přesnost, vypovídací hodnotu, i schopnost předvídat do jisté míry chování na burze v nejbližším období, což je pro potenciální investory zvlášť důležité.

O co se tedy jedná? Jeho hlavní předností je, že kombinuje několik ukazatelů, a to z různých firem, které se zabývají podobnou činností. Dále se zaměřuje na dostupnost surovin, ať už obnovitelných, jako je například mouka, či neobnovitelných, jako je uhlí nebo především ropa.

Na základě předchozího vývoje, předpokládaných výkupních cen v závislosti na raritě daného zboží, toho, jak si vedl jiný obchod zaměřený stejným směrem a dalších faktorů pak určí, jaký bude pravděpodobný vývoj ceny akcií dané firmy.spousta položených mincí

To je samozřejmě pro potenciální investory velmi přínosné, neboť jim to velmi pomůže při rozhodování, které akcie koupit a které prodat, pokud je mají. Je však jasné, že jakákoliv předpověď je už ze své podstaty nepřesná a v nejlepším případě jde pouze o velmi kvalifikovaný odhad. http://www.maxima.cz/online-odhad-nemovitosti/ Stačí však mírný posun na trhu a situace se může vyvinout úplně jinak.

Proto je dobré tyto ukazatele sice sledovat, avšak neřídit se jimi slepě a sami sledovat světový vývoj. Jen tak máte nejlepší šanci, že na trhu neproděláte.

19. 1. 2020