Jde to i bez základního kapitálu

Posted by     |   Categories :   Nezařazené


PÅ™i zakládání spoleÄností s ruÄením omezeným, kdy spoleÄník ruÄí za závazky spoleÄnosti pouze do výše nesplaceného kapitálu, bývá Äasto nejvÄ›tší pÅ™ekážkou nedostateÄný finanÄní obnos, který by staÄil na splacení základního kapitálu v minimální výši 200 000 korun. Tyto peníze jsou vlastnÄ› vkladem do spoleÄnosti a samozÅ™ejmÄ› této spoleÄnosti také zůstanou. Problém je vÅ¡ak sehnat tyto peníze pÅ™ed zaÄátkem podnikání, protože poÄátek podnikání je hlavnÄ› o investicích do vybavení podnikání, s Äímž bývají spojené nemalé výdaje. Pak je tu jedno Å™eÅ¡ení, které vám může celou situaci usnadnit a vlastnÄ› za vás i vyÅ™eÅ¡it. Je to ready made s. r. o.

Využijte i řady doprovodných služeb

Ready made s. r. o.jsou spoleÄnosti s ruÄením omezeným, které byly založeny a vytvoÅ™eny pouze za úÄelem jejich dalšího prodeje s tím, že jejich základní kapitál je již zcela splacen, a mohou vám nabídnout možnost zaÄít podnikat a za spoleÄnost jednat v podstatÄ› téměř okamžitÄ›, a to dokonce i pod jiným názvem obchodní firmy, pokud si to budete přát. Jako tvůrce a prodejce ready made s.r.o. poskytuje naÅ¡e spoleÄnost ProfispoleÄnosti.cz. i spoustu doprovodných služeb, jako je například vyřízení živnostenského oprávnÄ›ní, poskytnutí sídla spoleÄnosti nebo tÅ™eba registraci na finanÄním úřadÄ›.

3. 11. 2022