Je linkbuilding skutečně účinný?

Posted by     |   Categories :   Www

Není tajemstvím, že malé a https://cs.bab.la/slovnik/cesky-anglicky/to-nefunguje střední podniky velmi často prakticky bojují o svou existenci. Jedním ze způsobů, jak se uchránit před krachem, je využít služeb firmy, nabízející SEO. O co se jedná? SEO, z anglického Search Engine Optimalization, česky Optimalizace Vyhledávače, je proces, který má právě těmto firmám pomoci zvýšit návštěvnost jejich webových stránek a tím i zvýšit množství potenciálních zákazníků.znázornění SEO jako stroj s ozubenými kolečky

Principem je napsání mnoha článků, obsahujících dané klíčové slovo a odkaz na webovou stránku klienta. Vyhledávač to pak vyhodnotí tak, že daný odkaz je v souvislosti s daným klíčovým slovem hodně zmiňován, a je tudíž relevantnější než jiné, a posune jej ve výsledcích na vyšší místo. To je důležité, neboť velká část z nás při vyhledávání obvykle projde pouze prvních pár odkazů.

Základem této metody je linkbuilding, tedy právě ono propojení klíčových slov a dané internetové stránky pomocí oněch článků, uveřejněných na nejrůznějších internetových platformách. Avšak vzhledem k tomu, že tyto služby nejsou zrovna nejlevnější, se musíme ptát, zda jsou skutečně tak účinné, jak se tvrdí.

Ano, je nepochybné, že výsledky tato metoda má. Koneckonců, kdyby nefungovala vůbec, pak by firmy, které ji nabízejí, velmi rychle zkrachovaly. Ovšem má dostatečně velký účinek? Sama o sobě nikoliv.

Je totiž nutné ji podpořit i dalšími prvky. Tím hlavním je mít kvalitně a dobře udělanou webovou stránku. Že by ona sama měla dané klíčové slovo obsahovat, je dáno. Avšak to není vše. Je nutné, aby návštěvníka, který na ní zavítá, upoutala na první pohled.ilustrace jednotlivých součástí SEO

Stejně důležité, ne-li důležitější, jsou pravidelné aktualizace. Ty by měly být zmíněny hned na úvodní stránce, aby návštěvník hned viděl, že daná stránka není „mrtvá“. Měla by také být přehledná a srozumitelná a mělo by se v ní dát snadno navigovat. Také je důležité, aby zde byly snadno k nalezení všechny informace, které může potenciální zákazník potřebovat. Jen tak bude metoda SEO plně účinná a přinese žádoucí ovoce.

25. 1. 2020